Passatge Nogués 7, 08025 Barcelona
93 158 77 24 / 635 626 971
info@matiks.es

Política de privacitat

Acadèmia de ciències

Condicions Generals

En compliment amb el deure d’informació recollit a article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació, es faciliten les següents dades:

Aquest lloc web pertany i és gestionat per Marta Álvarez Gascón (des d’ara Matiks), amb domicili a aquests efectes en Passatge Nogués número 7 de Barcelona i NIF: 38138709V. Als efectes del que estableix la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, s’estableix com a contacte la direcció info@matiks.es.

Al web (www.matiks.es) hi ha una sèrie de continguts de caràcter informatiu sobre els serveis i activitats que es realitzen a l’acadèmia Matiks.

El seu principal objectiu és facilitar als clients i al públic en general, la informació relativa a l’acadèmia i als serveis que s’ofereixen.

Política de reserva, cancel·lacions i devolucions

INSCRIPCIÓ I RESERVA DE LES PLACES 
Matiks realitza les inscripcions de les seves activitats i classes a través de formularis web, correu electrònic o telèfon. El termini d’admissió finalitza quan s’esgotin les places. Les places s’adjudicaran per rigorós ordre d’inscripció. La plaça no quedarà en ferm, fins al moment del pagament de la mateixa. Si no es realitzés la inscripció juntament amb el pagament en la data assenyalada com a termini màxim, la plaça quedarà anul·lada passant la mateixa a un nou participant, sense més i sense previ avís ni comunicació als pares/tutors.

CANVIS, CANCEL·LACIÓ I DEVOLUCIÓ 
L’organització es reserva el dret de variar, per causa de força major, les dates, l’horari, o el formador que realitzarà l’activitat o la classe.

No es realitzarà l’actvitat sense el nombre mínim de participants fixat. En cas de no assolir aquest nombre, l’organització podrà suspendre l’activitat, reintegrant a cada participant la quota íntegra abonada.

Política de privacitat

Tota comunicació amb Matiks per qualsevol mitjà o mitjançant la seva adreça de correu electrònic, o dels formularis presents en aquest website o al seu correu electrònic, suposa el consentiment exprés perquè les seves dades personals siguin incorporades a fitxers titularitat de Matiks.

Les dades facilitades seran utilitzades amb la finalitat d’enviar novetats, informació i publicitat, inclòs per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà electrònic equivalent, sobre els productes, serveis, promocions i altra informació de Matiks que puguin resultar del seu interès.

Aquestes dades de caràcter personal seran tractades d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Per tant, l’interessat podrà exercir dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les dades personals que constin en els expressats fitxers, podent revocar el seu consentiment per escrit en qualsevol moment.

Es podrà fer mitjançant comunicació escrita dirigida a:
Matiks
Adreça: Passatge Nogués 7, 08025 Barcelona
Telèfon: 93 158 77 24 
E-mail: info@matiks.es

La pre-inscripció a les activitats de Matiks es fa a través de formularis web que formen part d’un servei facilitat per la companyia Google Inc. , el domicili social està ubicat a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Estats Units, i les condicions d’ús seran les que estableix la mateixa companyia a peu de formulari.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES FACILITADES 
L’Usuari que envia la informació a Matiks és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant Matiks de qualsevol responsabilitat referent a això.

L’Usuari garanteix l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es compromet a mantenir-les degudament actualitzades. L’Usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o inscripció.

S’exonera Matiks de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada a Matiks que procedeixi de fonts alienes a Matiks.

PERMÍS EXPLICITO L’ÚS DE FOTOS DE MENORS D’EDAT 
En els formularis d’inscripció de Matiks l’usuari explícitament autoritza o denega a Matiks de fer fotos al seu fill/a (en grup o individuals) durant les activitats educatives i a publicar les fotos on apareguin clarament identificables a la pàgina web de Matiks (www.matiks.es) i en les seves xarxes socials, com la seva pàgina de Facebook (www.facebook.com/academiamatiks), LinkedIn (www.linkedin.com/company/academiamatiks), Twitter (twitter.com/academiamatiks) o Instagram (www.instagram.com/academiamatiks).

El dret a la imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució Espanyola i està regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. La mare / pare / tutor legal poden sol·licitar en qualsevol moment que es deixin de publicar les imatges del seu fill/a i Matiks estarà obligada a fer-ho. Per a l’exercici dels seus drets de cancel·lació s’ha de dirigir a Matiks per correu electrònic (info@matiks.es) o per correu ordinari (a l’adreça Passatge Nogués 7, 08025 Barcelona).

PERMÍS EXPLICIT DE L’ÚS DE FOTOS DE MAJORS D’EDAT 
En els formularis d’inscripció de Matiks l’usuari explícitament autoritza o denega a Matiks de fer-li fotos durant les activitats educatives i a publicar les fotos on apareguin clarament identificables a la pàgina web de Matiks (www.matiks.es) i a les seves xarxes socials, com la seva pàgina de Facebook (www.facebook.com/academiamatiks), LinkedIn (www.linkedin.com/company/academiamatiks), Twitter (twitter.com/academiamatiks) o Instagram (www.instagram.com/academiamatiks).

El dret a la imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució Espanyola i està regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge. L’usuari pot sol·licitar en qualsevol moment que es deixin de publicar les seves imatges i Matiks estarà obligada a fer-ho. Per a l’exercici dels seus drets de cancel·lació s’ha de dirigir a Matiks per correu electrònic (info@matiks.es) o per correu ordinari (a l’adreça Passatge Nogués 7, 08025 Barcelona).

Cookies

Matiks pel seu propi compte o la d’un tercer contractat per a prestació de serveis de mesura, poden utilitzar cookies quan l’usuari navega pel lloc web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servei web amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el seu temps de navegació.

Les cookies utilitzades s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l’usuari.

Mitjançant l’ús de les cookies és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla. S’utilitzen també per mesurar l’audiència i paràmetres del trànsit, controlar el procés i nombre d’entrades.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Si us plau consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Per utilitzar el lloc web no és necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades al lloc web, o el tercer que actuï en nom seu, sense perjudici que sigui necessari que l’usuari iniciï una sessió a cadascun dels serveis en els que la prestació requereixi el previ registre.

En tot cas les galetes tenen un caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior. En cap cas s’utilitzarà cookies per recollir informació de caràcter personal.

Canvi en les condicions generals i la Política de privacitat

Matiks es reserva el dret de modificar les presents condicions en qualsevol moment, sense previ avís, publicant les seves modificacions tal com aquí apareixen. Un cop modificades, les presents condicions deixaran de ser vigents i seran substituïdes per la seva modificació.

caCatalà