Passatge Nogués 7, 08025 Barcelona
93 158 77 24 / 635 626 971
info@matiks.es

Suport a les famílies

Acadèmia de ciències

Psicopedagog

Comptem amb l’ajuda d’una psicopedagoga per poder oferir als alumnes i famílies que ho sol·licitin, serveis d’acompanyament i orientació.

Després d’una primera entrevista que l’ajudarà a conèixer quines són les seves necessitats i dificultats, s’establirà una línia de treball conjunta amb l’acadèmia, la família i la psicopedagoga. 

Per aquells alumnes que estiguin diagnosticats amb dificultats d’aprenentatge (dislèxia, tda, tdah, etc.) es farà un seguiment profund de la seva evolució. Es treballarà conjuntament amb la família i l’escola per tal d’unificar esforços i fer un bon seguiment. 

caCatalà