Passatge Nogués 7, 08025 Barcelona
93 158 77 24 / 635 626 971
info@matiks.es

Classes de reforç

Acadèmia de ciències

Oferim classes de reforç de totes les assignatures i de tots els nivells (Primària, ESO, Batxillerat i algunes matèries per universitaris). Assignem a cada alumne el professor que creiem que s’adapta millor a les seves necessitats i al seu caràcter.

Adaptem les classes a les necessitats específiques de cada alumne i, en cas que sigui necessari, contactem amb el centre educatiu i treballem conjuntament. 

Primària

Oferim classes de reforç (individuals o en petits grups) per alumnes de Primària.

En aquest nivell és habitual que els alumnes necessitin una ajuda més transversal, no centrada en una única matèria. Les classes es centraran a realitzar els deures que tinguin els alumnes i en reforçar aquells punts en què s’hagi detectat que tenen més dificultats (matemàtiques, comprensió lectora, etc.).

Recomanem una hora de classe setmanal si necessita ajuda en una única assignatura i dues hores setmanals si necessita un reforç més general.

En cas que 2 o més alumnes d’un mateix curs i un mateix centre vulguin rebre classes particulars, tindran l’opció de fer-les en grup. És important que els grups estiguin formats per estudiants d’un mateix centre per assegurar que tenen el mateix nivell i porten el mateix ritme d’estudis.

ESO i Batxillerat

Oferim classes de reforç (individuals o en petits grups) per alumnes d’ESO i Batxillerat.

En el primer cicle d’ESO (1er i 2on) és habitual que els alumnes necessitin una ajuda més transversal, centrada més en organització i tècniques d’estudi. Les classes es centraran en realitzar els deures que tinguin els alumnes i en reforçar aquells punts en què s’hagi detectat que tenen més dificultats. Mentre es fa l’explicació s’aprofita per explicar diferents metodologies d’estudi i donar consells sobre com estudiar les diferents matèries.

A partir de 3er d’ESO i Batxillerat, els continguts de les matèries comencen a complicar-se i de vegades apareixen dificultats en alumnes que fins aquell moment no havien tingut cap problema. Per aquesta etapa comptem amb professors especialitzats en les diferents branques.

Recomanem una hora de classe setmanal per l’ESO i dues hores per Batxillerat.

En cas que 2 o més alumnes d’un mateix curs i un mateix centre vulguin rebre classes particulars, tindran l’opció de fer-les en grup. És important que els grups estiguin formats per estudiants d’un mateix centre per assegurar que tenen el mateix nivell i porten el mateix ritme d’estudis.

Altres 

Oferim classes a mida per alumnes universitaris, preparació de proves d’accés, intensius, etc.  Contacteu amb nosaltres per fer un estudi del vostre cas concret.

caCatalà